Forza4Energy4All is een initiatief van stichting Energy4All. Alle bijdrages die opgehaald worden door Team Forza4Mees komen dan ook ten goede aan Energy4All. Maar wie of wat is Stichting Energy4All?

Stichting Energy4All zet zich in voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. We doen dit door veel aandacht te vragen om de oorzaak en de ernst van de ziekten bekender te maken. Daarnaast is het erg belangrijk veel geld op te halen.

Geschiedenis

Stichting Energy4All is op 3 april 2006 opgericht door Eric Oomen. De reden hiervoor was professor Smeitink ondersteunen in zijn missie op weg naar een medicijn tegen energiestofwisselingsziekten.

Zo zijn er nog weinig mensen bekend met de ernst van energiestofwisselingsziekten en vanuit de farmaceutische industrie is relatief weinig belangstelling voor (financiële) ondersteuning van het onderzoeken naar geneesmiddelen voor energiestofwisselingsziekten.

Doelstellingen

Vanuit de farmaceutische industrie is relatief weinig belangstelling voor (financiële) ondersteuning van onderzoek naar energiestofwisselingsziekten. Het wordt dan wel een zeldzame ziekte genoemd, toch worden er per week 1 à 2 kinderen geboren met deze ziekte en dat is best veel. Slechts 50% van deze kinderen haalt de leeftijd van 10 jaar. Als de diagnose wordt gesteld is het verschrikkelijk om te horen dat er nog geen enkel medicijn is tegen deze ziekte, maar het onderzoek naar een medicijn is al vergevorderd.

Hoofddoelstelling van de Stichting Energy4All is:

Inzamelen van geld om het onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten uit te breiden en te versnellen.

Daarnaast hebben wij als doelstellingen:

Onder de aandacht brengen van energiestofwisselingsziekten in de ruimste zin van het woord.
Organiseren van activiteiten voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.

Energy4All zet zich in om ervoor te zorgen dat binnen een paar jaar energiestofwisselingsziekten algemeen bekend zijn in Nederland en dat er een medicijn komt om deze ziekten zo snel mogelijk te kunnen stoppen.

www.Energy4All.nl